Selecția pe grupe de vârstă este următoarea:

CREȘA, 6 luni – 2 ani

CREŞA GRUPA ANTEPREȘCOLARI, 2 – 3 ani

Ce învățăm la Creșa Daniela?

Prin toate activitățile noastre dorim să îi stimulăm pe copii să înveţe despre ei înşişi şi despre ceilalţi, să înveţe despre lume, despre mişcare şi despre comunicare. Ca să ne atingem scopul, urmăm un Oferta educațională bine stabilit care acoperă cinci domenii de dezvoltare.

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE SI IGIENA PERSONALĂ – cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități, de la mișcări largi (săritul, alergarea), până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea, dar și coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunostințe si practici referitoare la îngrijire si igienă personală, nutriție, practici de menținerea sănătății si securității personale.

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ – vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și menține interacțiuni cu adulți si copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșisi si lumea din jur. Dezvoltarea emoțională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-si percepe si exprima emoțiile, de a înțelege si a răspunde emoțiilor celorlalți, precum si dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelație cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influențează decisiv procesul de învățare.

C. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii semnificației mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) si preachizițiile pentru scris-citit si însoțeste dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

D. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ – abilitatea copilului de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, evenimente si persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilitățile de gândire logică si rezolvare de probleme, cunostințe elementare matematice ale copilului si cele referitoare la lume si mediul înconjurător.

E. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învățare, modul în care abordează sarcinile si contextele de învățare, precum si la atitudinea sa în interacțiunea cu mediul si persoanele din jur, în afara deprinderilor și abilităților menționate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Ordin acreditare (1)Ordin acreditare (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *