Selecția pe grupe de vârstă este următoarea:

CREȘA Grupa BABY: 6 luni – 2 ani

CREŞA Grupa ANTEPREȘCOLARI: 2 – 3 ani

Actele necesare pentru înscriere sunt:
  • copie după certificatul de naștere al copilului
  • copii după cărțile de identitate ale părinților
  • rezultat exsudat faringian
  • adeverința de la medicul de familie pentru intrarea in colectivitate
  • aviz epidemiologic
  • copie după carnetul de vaccinuri
  • taxa de înscriere: 400 lei
La Creșa / Grădinița cu program prelungit "Daniela" puteți opta pentru unul dintre cele doua tipuri de program in anul școlar 2023-2024:

Taxe de școlarizare CRESA

  1. PROGRAM SCURT     6:45 - 12:00     1500 lei
  2. PROGRAM LUNG       6:45 - 18:00    1700 lei
Costul mesei nu este inclus in preț! Acesta este 20 lei/zi (program scurt) sau 25 lei/zi (program lung). In zilele absente nu se plătește masa.

Program zilnic

6:45 - 8:20 - Preluarea copiilor și verificarea medicala de specialitate

8:30 - 9:00 - Micul dejun

9:00 - 11:30 - Activități instructiv-educative                 

11:30 - 12:30 - Masa de prânz

12:30 - 15:00 - Program de odihnă/relaxare

15:00 - 16:00 - Gustarea

16:00 - 18:00 - Activități recreative și recuperatorii, precum și jocuri și activități liber alese

În programul săptămânal sunt prevăzute activităţi privind:

- Dezvoltare personală;

- Activităţi matematice;

- Cunoașterea mediului;

- Educarea limbajului;

- Educație muzicală;

- Educație fizică;

- Educație artistico-plastică + abilități practice.

VACANȚA: Crăciun, Paște, alte sărbători legale (1 mai, 1 iunie, 15 august, etc.)

Ce învățăm la Creșa Daniela?

Prin toate activitățile noastre dorim să îi stimulăm pe copii să înveţe despre ei înşişi şi despre ceilalţi, să înveţe despre lume, despre mişcare şi despre comunicare. Ca să ne atingem scopul, urmăm un Oferta educațională bine stabilit care acoperă cinci domenii de dezvoltare.

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE SI IGIENA PERSONALĂ – cuprinde o gamă largă de deprinderi și abilități, de la mișcări largi (săritul, alergarea), până la mișcări fine de tipul realizării desenelor sau modelarea, dar și coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunostințe si practici referitoare la îngrijire si igienă personală, nutriție, practici de menținerea sănătății si securității personale.

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ – vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili și menține interacțiuni cu adulți si copii. Interacțiunile sociale mediază modul în care copiii se privesc pe ei înșisi si lumea din jur. Dezvoltarea emoțională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-si percepe si exprima emoțiile, de a înțelege si a răspunde emoțiilor celorlalți, precum si dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă corelație cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influențează decisiv procesul de învățare.

C. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar și a înțelegerii semnificației mesajelor), a comunicării (cuprinzând abilități de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) si preachizițiile pentru scris-citit si însoțeste dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

D. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ – abilitatea copilului de a înțelege relațiile dintre obiecte, fenomene, evenimente si persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilitățile de gândire logică si rezolvare de probleme, cunostințe elementare matematice ale copilului si cele referitoare la lume si mediul înconjurător.

E. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE – se referă la modul în care copilul se implică într-o activitate de învățare, modul în care abordează sarcinile si contextele de învățare, precum si la atitudinea sa în interacțiunea cu mediul si persoanele din jur, în afara deprinderilor și abilităților menționate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Ordin acreditare (1)Ordin acreditare (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *